Page content

Counseling

Counseling

Counseling of counselling ( Amerikaanse schrijfwijze) zijn gesprekken die inzicht verschaffen vaak op een persoonlijk thema. Het is voornamelijk gericht om de persoonlijk belevingswereld van een cliënt te verkennen, de signalen van zijn haar lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen een er een oplossing voor te vinden. In de context van Ontwerp Je leven is het onderdeel ‘ inzicht”  grotendeels een overlapping van het begrip counseling. Inzicht komt ook tijdens doelgerichte coaching ook wel eens naar voren. Juist als er een persoonlijk thema extra aandacht geniet. Inzicht is de basis voor alle bewegingen. Zonder inzicht zijn er geen goede keuzes te maken.

Invloeden op counseling

Invloeden zijn op de moderne benadering wat wij nu inzicht noemen zijn: antropologie, filosofie, psychologie, a-dvaita, zen boeddhisme, Gestalttherapie, focussen, confucianisme.

    Comment Section

    0 reacties op “Counseling

    Plaats een reactie


    *


    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.