Page content

RET model

RET model

RET, rationeel-emotieve therapie is een cognitief gedragsmodel. Dit model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog, Albert Ellis. Het is een manier hoe mensen tegen stressvolle gebeurtenissen in hun leven aankijken. Deze manier van kijken is vaak geleurd door gedachten, maar zeker ook de gevoelens die daar uit voortvloeien.

Het zijn vaak overdreven, irrationele en fantasierijke gedachten die voor zeer gekleurde gevoelens zorgen, die weer consequenties hebben voor het gedrag wat weer gevolgen heeft voor de resterende consequenties op de omgeving van het individu, wat weer wisselwerkingen heeft met andere individuen.

RET wordt in therapie gebruikt om angstreducties te plegen of eventuele bedreigingen meer realistisch in te schatten.

    Comment Section

    0 reacties op “RET model

    Plaats een reactie


    *


    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.