Page content

MBTI, De Myers-Briggs Type Indicator op identiteitsnivau.

article content

MBTI, De Myers-Briggs Type Indicator op identiteitsnivau.

De MBTI of De Meyers-Briggs Type Indicator is een methode om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Ook wel persoonlijkheidsprofielen genoemd.
Interessanter volgens velen dan de Cito-toets, aangezien de testresultaten nauwelijks veranderden tijdens je leven.

De MBTI geeft 16 typeringen weer waarmee jij reageert op prikkels in je omgeving en hoe jij deze prikkels verwerkt en interpreteert naar jouw werkelijkheid. Dit proces is al vroeg in je leven bepaald. De MBTI is dus een test die je diep op identiteitsniveau opspoort.

De test bestaat uit vier afzonderlijke dimensies die iemands levenshouding en gedragsstijl bepalen. Verderop zie je de betekenissen. Elke dimensie bestaat uit twee voorkeuren. Elk mens gebruikt beide voorkeuren, maar één voorkeur is dominant.

Het zegt iets dus over je identiteit, motieven, drijfveren  en manifestaties van onbewuste processen die niet bewust zijn wat ze willen doen.
Je kunt je leven hierin niet sturen. Je DNA  is al bepaald en deze methode geeft alleen een glimp aan, hoe jou DNA wilt omgaan met de werkelijkheid en andersom. In het IJsbergmodel van McClelland  staat de MBTI onder in de ijsberg, de laag die het meest onbewust functioneert.

De ijsberg

De ijsberg is smal op de top en breed onder aan de ijsberg. Hoe breder de lagen van de ijsberg zijn, dus hoe lager in de ijsberg,  hoe onbewuster de levensprocessen zijn. Boven het water waar de ijsberg zich voor 10% blootgeeft, is alles zichtbaar. Bijvoorbeeld het gedrag wat zichtbaar is op je werk. Alle tastbare zaken staan in die 10% boven het water. Dus eigenlijk niet zo interessant als jezelf eens goed wil begrijpen.

Paul Rinkens, een serie-entrepreneur  heeft  op de radio gezegd dat hij werkt met de MBTI. Al zijn spelers doen deze test. Hij is namelijk voorzitter van MVV, een voetbalclub.
Niet om te zien of de spelers kunnen voetballen, maar meer te zien wat voor mensen hij achter de bal heeft lopen. Een spits is toch iets anders dan een verdediger. Een ander profiel heb je daarvoor nodig.

Ook bij mensen die niet direct met voetbal te maken hebben, worden MBTI tests aangeboden.
Iedereen in zijn eigen kracht zetten is het doel van Paul Rinkens, om vandaar uit te gaan samenwerken.
Een verkoper/spits heeft een ESTJ. Zelf heeft hij een ENTJ, zie schema.
Om de letters van de MBTI te duiden, volgens hier de betekenissen:

De MBTI dimensies

Dimensie 1: Waar richt de persoon de aandacht op?

De E staat voor extravert en daar tegenover staat de I van introvert, deze begrippen zijn ooit door psychiater JUNG in het leven geroepen om de naar de buiten gerichte energie te beschrijven en de mens die van binnen uit zijn leven vorm wil geven. Ieder mensen neigt naar een van deze twee energieën/patronen.

Dimensie 2: Hoe neemt de persoon de informatie op?

Dan komt de S van observatie  ( Sensing) Kenmerken zijn: aandacht richten op wat echt en feitelijk is: waarderen van praktische toepassingen, informatie stapsgewijs willen verwerven.

De N ( intuïtie) richt aandacht juist op het totale beeld. De informatie wordt van de hak tot de tak opgenomen om het creatieve proces tot leven te leiden.  Systematiek houdt de N niet van.

Dimensie 3: Hoe neem de persoon beslissingen?

De T ( Thinking) of reflectie staat voor analytisch denken. Probleemoplossende vaardigheden, oorzaak-gevolg denken, vastberadenheid, eerlijk en redelijk zijn hier dominant ten opzichte van feeling.

De F( feeling) gevoel staat voor een sympathieke houding aannemen. Impact hebben op mensen, zich laten leiden door persoonlijk waarden, streven naar eensgezindheid, meevoelen.

Dimensie 4:  Hoe is de persoon gericht op de buitenwereld?

De J ( Judging) of beheersing. Kenmerken van deze persoon is dat er voorkeur is voor een schematische aanpak. Systematisch werken heeft de voorkeur en om stresssituaties te vermijden wordt er veel gepland en georganiseerd.

De P ( Percieving) of perceptie daarentegen houdt het liever bij spontaniteit, openheid, flexibiliteit. Deze persoon haalt juist energie uit stresssituaties.

MBTI

Voorbeeld: de verkoper MBTI profiel ESTJ

Nogmaals het is een systeem van 16 persoonlijke profielen, in mijn vorig artikel had ik er drie. Het blijft een systeem die niet altijd perfect is. Iedereen heeft weer een eigen percentage IENSTFJP, 8 letters, 16 variaties. Bijna niemand is alleen maar een I of E, elk mens schommelt tussen deze factoren in.

Volgens de mening van een aantal psychologen heeft de typische verkoper een ESTJ profiel. Het is een theoretische aanname. Rationeel gezien is de verkoper extrovert ( E) richt zicht systematisch ( S) op de behoefte van de klant om eventuele problemen van de klant te pareren om uiteindelijk voor de klant een optimale oplossing te kunnen aanbieden om de klant tevreden naar huis te sturen ( T).
Om nog meer klanten te werven, heeft de verkoper een marketingplan/agenda gemaakt om acties in de toekomst in te plannen. Verkoop is meer een systeem geworden dan een hap snap verkoopgesprek ( J), wat op langer termijn resultaten opleveren.

In de praktijk zullen er er verkoopteams zijn met diverse soorten functieprofielen. De een doet het volgens bovenstaand klassieke verkoop profiel, de ander doet het veel meer intuïtief, bijvoorbeeld via ENFP. Deze verkoper zal op een creatieve, wat chaotische manier de klant benaderen. Of dit dan op termijn succesvol zal zijn, is natuurlijk wel even afwachten.
Beide profielen kunnen in een verkoopteam elkaar juist goed ondersteunen. De verkoper die wil scoren ( ESTJ) samen met de creatieve marketeer die juist op een ludieke manier klanten zou kunnen benaderen, ENFP of ENTP of zelfs INFP.

Laat weten of je meer wilt weten. Via het reactie-of contactformulier kun je altijd een vraag stellen. Ik zal dan binnen 48 uur antwoord geven.

Comment Section

2 reacties op “MBTI, De Myers-Briggs Type Indicator op identiteitsnivau.


Door Bert van der Hooft op 23 maart 2013

Beste Leo,

Ik vind het artikel leuk, met name dat je ook je eigen profielcode!! er gewoon inzet. Zelf heb ik ENTJ. Volgens je artikel “de klassieke verkoper” Ik herken best wel wat van een verkoopfiguur in me, maar ben meer een facilitaire diensverlener, een “pleaser” tot en met, althans als ik mijn leidinggevende hierover hoor. Heb daar ook nog wel last van, moet wat meer op mijn strepen staan. Schiet er soms te veel in door. Wat kan ik hier aan doen? Ik verwacht geen panklaar antwoord van je. Bel je wel een keer.


Door Leo van Veenendaal op 27 maart 2013

Hoi Bert,

Dank voor je reactie, altijd goed dat je belt.
Zag je bericht wat laat!
Tot horens,

Leo

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gratis gesprek
Advies stappenplan
Ik heb ook een hekel aan spam
Leo van Veenendaal
Ik heb een coachpraktijk in Utrecht. Mijn missie is: abstracte ideeën om te zetten in concrete stappen naar een andere baan, onderneming of talentontwikkeling in je huidige bedrijf. Denken over je eigen situatie is niet genoeg, aangezien je makkelijk in oude patronen blijft verkeren. In mijn praktijk is het maken van opdrachten, dus doen, een noodzaak om successen te behalen. Alleen opdrachten die net buiten je comfortzone liggen, werken! Om tot actie over te gaan, is eerst inzicht nodig om daarna keuzes te maken die houtsnijden. Vervolgens zijn acties nodig om die keuzes te verankeren. Het eerste gesprek is bedoeld voor een kennismaking en intakegesprek.