Page content

UWV Werkbedrijf minder verantwoordelijk voor je re-integratie.

article content

UWV Werkbedrijf minder verantwoordelijk voor je re-integratie.

Re-integratie bij het UWV werk bedrijf  kan niet meer vanwege geldproblemen, althans niet voor de WW uitkering.

Sinds de toename van re-integratiebedrijven sinds de halve jaren negentig, is er in Nederland een hoop veranderd, als het gaat om trajecten naar werk. Vroeger was de overheid verantwoordelijk voor het re-integreren van mensen met een WW, WWB, WAO of Wajong uitkering.

Nu ben je steeds meer zelf verantwoordelijk.

Tegenwoordig zijn er tussen de 700 en 900 bedrijven die zich op een of andere manier bezighouden met re-integratieprocessen. De helft van deze bedrijven zijn in het gat gesprongen wat privatisering heet.

UWV Werkbedrijf en Sociale Diensten moesten gaan aanbesteden om de beste re-integratiebedrijven binnen te laten komen.

Zij waren gericht op voornamelijk prijs/kwaltiteit verhoudingen en zodoende konden bedrijven die aan deze criteria voldeden enorme hoeveelheden geld naar binnenslepen.Wat in rapporten stond, werd niet altijd uitgevoerd, maar daar werd ook niet altijd goed naar gekeken. Het zicht op de kwaliteit op re-integratie werd door massaverwijzingen steeds minder zichtbaar. Sommige re-integratiebedrijven vonden goede rapporteurs belangrijker dan goede bemiddelaars in dienst nemen om werklozen aan een baan te helpen.

In 2004 werd de IRO uitgevonden voor de UWV’ers.

Individuele Re-integratie Overeenkomst ( IRO).

IRO staat voor Individuele Re-integratie Overeenkomsten. Bij de Sociale Diensten ging het heten: PRB, Persoonlijk Re-integratie Budget. Mensen konden eindelijk hun eigen coach, trainer, re-integratiecoach vinden, zonder al te veel gedoe erom heen. Mensen hadden het gevoel dat met het beschikbare budget, hun perspectief op werk zichtbaar konden verbeteren.

Het blijkt achteraf ook waar te zijn. Mensen die op eigen kracht werk zoeken, moet je niet belasten met bureaucratische rompslomp van grote re-integratiebedrijven. Mensen moeten gewoon weer een hun eigen coach of trainer zoeken, het is kleinschalig, betaalbaar en er wordt veel meer maatwerk gegeven dan groter bureaus doen. Bovendien zorgt een goede coach voor voorwaarden waarin een cliënt zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en op een  creatieve  manier werk zoekt, in plaats van groepsprocessen waarin grotendeels klanten maar lukraak gaan solliciteren naar vacatures van bedrijven die op de reguliere websites zijn in te zien. Wat vaak de massa ook doet.

Helaas, ook bij het UWV is weinig geld meer beschikbaar. Sinds februari 2010 is er geen geld meer voor de IRO, s en re-integratiemiddelen voor werkzoekenden die binnen het jaar aan het werk kunnen. Alleen bij de WIA en de wat langdurige werklozen ( WW langer dan een jaar en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) kan je nog eventueel een beroep doen op wat financiële middelen.De basisdienstverlening van het UWV is nog wel in tact gebleven. Je kunt nog wel terecht bij het UWV Werkbedrijf voor  CV’s opmaken of herschrijven daarvan. Ook voor HBO plussers en/of 45-plussers kan je nog opgeven voor een netwerktraining, aangezien de strategie om te netwerken voor deze doelgroep meer vruchten afgeeft. Kortom:

UWV Werkbedrijf minder verantwoordelijk voor je re-integratie.

Bij de Sociale Diensten kun je nog wel het een en ander doen, maar ook daar beginnen de klappen voelbaar te worden. Een aantal Sociale Diensten gaan al zelf of gedeeltelijk hun re-integratie doen, al is het maar vanwege de bezuinigingen. Alleen voor de wat moeilijk plaatsbare klanten worden nog gespecialiseerde bureaus ingeschakeld.De druk voor een werkzoekende bij de Sociale Dienst wordt dus groter, aangezien de controle voor het eventueel niet mee werken om aan het werk te komen, groter wordt ( kortere lijnen), meer sancties bij niet meewerken.

Wat betekent het nu voor jou als je werk zoekt en bijvoorbeeld in de WW of bijstand zit?Wat kan jij nog doen om aan het werk te komen?

Steeds meer wordt jouw verantwoordelijkheid aangesproken, ook al heb je het gevoel niet dat er werk voor handen ligt, zou je kunnen denken.

Wat kan jij doen, mocht je partner werken en jij thuis zit?

Op al deze vragen kan ik kort even antwoord geven, maar in mijn eerdere blogposts ben ik er uitgebreid op ingegaan.

Belangrijk is om werk te zoeken waarbij je een andere strategie hanteert dan je concurrerende werkzoekenden.

Wachten op vacatures die op internet en krant verschijnen, moet je gewoon niet meer doen. Je bent dan onderdeel van de massa en massa’s mensen zijn nooit interessant als het gaat om solliciteren.

Jij moet jezelf onderscheiden door stages te gaan lopen, al is het maar voor een dag. De telefoon pakken om afspraken te maken met potentiële werkgevers is dan het meest urgent wat je kunt doen. Dat betekent dus ook voor jou dat je weer eens die comfortzone moet gaan verlaten. Want een afwijzing ligt natuurlijk altijd op de loer. Voordeel is dat je op een werkplek komt waar je ook wilt gaan werken. Voor wat hoort wat principe.

Ook al werk jou partner, je zou via het UWV werkbedrijf een verzoek kunnen doen voor een re-integratieproject.

Via de Sociale dienst krijg je een aanbod van maximaal € 5000,-. Ga dus eerst naar het UWV Werkbedrijf en zeg dat je een NUGGER bent.

UWV toets of je binnen 3 maanden aan het werk komt.

Na drie maanden wordt je door de Sociale Dienst geholpen.Voorwaarde is echter wel dat je niet meer dan 12 uur gewerkt hebt in het jaar waarin je beoordeeld wordt.

In sommige steden doen zij wel een vermogenstoets. In Utrecht weet ik dat ze nog geen vermogenstoets voor het gezinsvermogen afnemen.

Doe je voordeel mee, zou ik zeggen.

Een reactie is altijd welkom.

Comment Section

0 reacties op “UWV Werkbedrijf minder verantwoordelijk voor je re-integratie.

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gratis gesprek
Advies stappenplan
Ik heb ook een hekel aan spam
Leo van Veenendaal
Ik heb een coachpraktijk in Utrecht. Mijn missie is: abstracte ideeën om te zetten in concrete stappen naar een andere baan, onderneming of talentontwikkeling in je huidige bedrijf.Denken over je eigen situatie is niet genoeg, aangezien je makkelijk in oude patronen blijft verkeren. In mijn praktijk is het maken van opdrachten, dus doen, een noodzaak om successen te behalen. Alleen opdrachten die net buiten je comfortzone liggen, werken! Om tot actie over te gaan, is eerst inzicht nodig om daarna keuzes te maken die houtsnijden. Vervolgens zijn acties nodig om die keuzes te verankeren. Het eerste gesprek is bedoeld voor een kennismaking en intakegesprek.